HIPROMINE MISSION

Philosopher’s stone is a legendary alchemical substance capable of turning metals into gold. Turning the worthless into the priceless. We hold a strong belief that insects will become the “philosopher’s stone” of the 21st century – a medium that will turn the waste into life-giving proteins, oils and nutraceuticals – the most sought substances in times of the global food deficiency. Over millions of years thousand of insects species have evolved to serve the sole purpose –  process organic matter and assimilate biogenic elements. We aim to harness this power and use it to produce highest quality nutrients to meet the growing demands of feed and food industries. Carefully selected species of insects will be used in a process of “bio-recycling” to utilize the waste and agri-food industry by-products, and convert them into HiProMine products.

OUR PRODUCTS

The possibilities are endless. Insects seem to be unlimited source of bio-active compounds. On-going research helps us to identify and investigate the new substances that might find the wide use in medicine, pharma&beauty and chemical industry. But for now we start with a very basic set of products.

OUR STORY

Untitled-1

01.2015 Startup Hub Poland seed fund and Giza Polish Ventures VC fund invested in the project on pre-seed stage of development
03.2015 with a help of the funds from NCBR (The National Centre for Research and Development) HiProMine was brought to life. Since than company focuses on research on insects as a feed component and development of innovative solutions for industrial breeding and rearing of insects. In August 2015 HiProMine R&D Centre was opened in Robakowo.
11.2015 Company received funds from National Centre of Research and Development from POIR 1.1.1. program

Untitled-2
05.2016 HiProMine won Master of Innovation competition organized by BioForum
05.2016 HiProMine won Initiator of Innovation competition organized by Newsweek Poland
06.2016 HiProMine took first place in Poland international UBER Pitch competition

EU PROJECS

Tytuł projektu: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów aszowych w oparciu o biomasę owadów

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji owadów na cele paszowe dla ryb oraz zwierząt towarzyszących oraz uzyskanie gotowych produktów: materiałów i mieszanek paszowych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie nowych źródeł białka w postaci biomasy owadów, które będą hodowane zgodnie z autorskimi metodami stoworzonymi przez Wnioskodawcę.

Planowane efekty:

Wyhodowane i następnie przetworzone owady będą stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz tłuszczu, stosowanego w żywieniu ryb oraz zwierzat towarzyszących. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki zastosowanieu we własnej działalności bezpośrednich rezultatów prac B+R, którymi będą:

1) Innowacyjne metowy zrównoważonej hodowli i technologie przetwarzania owadów w warunkach przemysłowych

2) Techniki zywieniowe i środowiskowe dla ywbranych gatunków owadów w produkcji wielkotowarowej

3) Zbilansowane, pełnoporcjowe mieszanki paszowe i uzupełniające dla owadów, oparte obioutylizację odpadów.

4) Nowe materiały paszowe oraz miesznki pełnoporcjowe z udziałem tych materałów do zastosowania w akwakulturze

5) Hipoalergiczne, funkcjonalne mieszanki paszowe uzupełniające ora wysokobiałkowe karmy dla zwierząt towarzyszących.

Wartość projektu: 3 843 244,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 531 989,00 zł

OUR PARTNERS

M.A.R.S.
Aarhus

CONTACT US

HIPROMINE

HiProMine S.A. 8 Poznanska Str. 62-023 Robakowo POLAND VAT-ID: PL1132889689 mail: info@hipromine.com Our Research&Development Center is located in Robakowo near Poznań, just a 5 km off the A2 motorway. Robakowo literally means “place of the bugs” – the village itself dates back to the early 13th century and the exact origins of name are unknown. Nevertheless, now, after almost 800 years the bugs are back.