EU PROJECTS

Tytuł projektu: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów aszowych w oparciu o biomasę owadów

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji owadów na cele paszowe dla ryb oraz zwierząt towarzyszących oraz uzyskanie gotowych produktów: materiałów i mieszanek paszowych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie nowych źródeł białka w postaci biomasy owadów, które będą hodowane zgodnie z autorskimi metodami stoworzonymi przez Wnioskodawcę.

Planowane efekty:

Wyhodowane i następnie przetworzone owady będą stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz tłuszczu, stosowanego w żywieniu ryb oraz zwierzat towarzyszących. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki zastosowanieu we własnej działalności bezpośrednich rezultatów prac B+R, którymi będą:

1) Innowacyjne metowy zrównoważonej hodowli i technologie przetwarzania owadów w warunkach przemysłowych

2) Techniki zywieniowe i środowiskowe dla ywbranych gatunków owadów w produkcji wielkotowarowej

3) Zbilansowane, pełnoporcjowe mieszanki paszowe i uzupełniające dla owadów, oparte obioutylizację odpadów.

4) Nowe materiały paszowe oraz miesznki pełnoporcjowe z udziałem tych materałów do zastosowania w akwakulturze

5) Hipoalergiczne, funkcjonalne mieszanki paszowe uzupełniające ora wysokobiałkowe karmy dla zwierząt towarzyszących.

Wartość projektu: 3 843 244,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 531 989,00 zł