MISJA HIPROMINE

 

Kamień filozoficzny to legendarna substancja alchemiczna posiadająca moc zmieniania zwykłych metali w złoto. Bezwartościowego, w bezcenne.

Wierzymy, że owady mają wszelki potencjał po temu, by stać się „kamieniem filozoficznym” XXI wieku – środkiem, który zmieni odpady w życiodajne białko, oleje i nutraceutyki – substancje poszukiwane i pożądane w czasach globalnego deficytu żywności.

Na przestrzeni milionów lat Ewolucji, tysiące gatunków owadów rozwinęły przystosowania służące jednemu celowi – przetwarzaniu materii organicznej i asymilacji pierwiastków biogennych. Chcemy okiełznać tę moc i wykorzystać ją w kontrolowanych warunkach do produkcji najwyższej jakości substancji odżywczych, które zaspokoją potrzeby przemysłu paszowego i spożywczego.

Starannie dobrane gatunki owadów zostaną wykorzystane w procesie „bio-recyklingu” by utylizować produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego i przetworzyć je w produkty HiProMine.

 

NASZE PRODUKTY

 

Potencjał owadów jest niemal nieograniczony. Owady wydają się być niewyczerpanym źródłem substancji bioaktywnych. HiProMine prowadzi badania, które pozwolą zidentyfikować i scharakteryzować nieznane wcześniej substancje, mające potencjalne zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetyce i przemyśle chemicznym. Póki co zaczynamy z serią zupełnie podstawowych produktów.

 

 

NASZE PRODUKTY

 

Potencjał owadów jest niemal nieograniczony. Owady wydają się być niewyczerpanym źródłem substancji bioaktywnych. HiProMine prowadzi badania, które pozwolą zidentyfikować i scharakteryzować nieznane wcześniej substancje, mające potencjalne zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetyce i przemyśle chemicznym. Póki co zaczynamy z serią zupełnie podstawowych produktów.

 


 

NASZA HISTORIA

 

 

Untitled-1
01.2015 Fundusz Startup HUB Poland ora Giza Polish Ventures zainwestowały w projekt na etapie pre-inkubacji.
03.2015 Dzięki środkom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do życia została powołana spółka HiProMine. Od samego początku spółka skupia się na badaniach nad wykorzystaniem owadów jako paszy dla zwierząt oraz rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w przemysłowej hodowli i chowie owadów. W sierpniu 2015 roku HiProMine otworzyła w Robakowie k. Poznania centrum Badawczo-Rozwojowe.
11.2015 Spółka otrzymała grant z NCBiR w ramach POIR 1.1.1.
 
Untitled-2
05.2016 Nagroda BioForum Master of Innovation
05.2016 Nagroda Newsweek Inicjator Innowacji
06.2016 Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Uber Pitch

NASZ ZESPÓŁ

Damian Józefiak

Damian Józefiak

Chief Executive Officer, współzałożyciel

dr hab. profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie żywienia zwierząt, technologii paszowych i mikrobiologii układu pokarmowego. Kierownik Katedry Gospodarki Paszowej i Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jakub Urbański

Jakub Urbański

Chief Intellectual Property Officer, współzałożyciel

dr biologii molekularnej, mikrobiolog, specjalista w dziedzinie hodowli owadów i entomologii, założyciel pierwszej w Polsce profesjonalnej hodowli owadów „Fabryka Owadów”. Członek Oddziału Polskiego Explorers Club.

Noemi Malska

Noemi Malska

Chief Operational Officer

Noemi to strategiczny umysł z globalną siecią kontaktów. Charakteryzuje się łatwością w pozyskiwaniu ludzi oraz informacji, tym samym przyczyniając się do pomocy w rozwoju zarówno funduszu jak i jego spółek portfelowych. Noemi zdobywała doświadczenie w międzynarodowym biznesie podczas kontraktu w Federacji Izraelskich Izb Handlowych w Tel Avivie (Izrael), gdzie pracowała w dziale międzynarowodym.

Noemi jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania, ukończyła również Europejską Akademię Dyplomacji, w której szkoliła umiejętności i wiedzę z zakresu zawierania międzynarodowych umów handlowych, wojskowości oraz zarządzania strategicznego.

Kontrakt w Izraelu, obydwie uczelnie oraz wymiany międzynarodowe (Dania, Holandia, UAE) pozwoliły Noemi na czerpanie wiedzy i doświadczenia od najlepszych oraz na zbudowanie światowej sieci kontaktów. To wszystko wykorzystuje w biznesie, wierząc w strategię win-win.

Marek Borzestowski

Marek Borzestowski

Prezes Rady Nadzorczej

Pomysłodawca Startup Hub Poland. Przedsiębiorca, manager i założyciel licznych firm internetowych z ponad 15-letnim doświadczeniem jako współwłaściciel i członek zarządu wiodących polskich firm z branży IT, e-handlu i web: Wirtualna Polska, InteliWISE, Gruper, Centrum Nowych Technologii. Jako partner zarządzający w Giza Polish Ventures Marek jest odpowiedzialny za inwestycje w nowe technologie, rozwój i mentoring (Nano Velos, Audioteka, Vivid Games). Założyciel pierwszego polskiego think-tanku, Instytutu Sobieskiego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, studiował także na Uniwersytecie Swansea. Prowadził badania naukowe w Kernforschungszentrum w Karlsruhe w Niemczech. Fan żeglarstwa i podróży kosmicznych. Jednym z obszarów jego zainteresowań jest sztuczna inteligencja.

Jan Mazurkiewicz

Jan Mazurkiewicz

Członek Rady Nadzorczej, współzałożyciel

Dr hab. związany z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym. Specjalista w zakresie żywienia ryb, technologii pasz i akwakultury. Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie.

Piotr Pietrzak

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Zarządu w StartVenture@Poland, zawodowy inwestor z udokumentowanym doświadczeniem w VC, PE i M&A. Dyrektor wykonawczy funduszy zalążkowych, inwestujących w polskie i międzynarodowe startupy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister) oraz Universiteit van Tilburg (międzynarodowy program finansowy).


RADA DORADCZA

Zygmunt Grajkowski

Zygmunt Grajkowski

Managing Partner at Giza Polish Ventures, with 25 years of experience in corporate finance and new technology investments. From 1996 to 2002, Partner at Enterprise Investors – a company managing the largest VC/PE funds in the CEE region.

Zygmunt was previously a director of the M&A department at Price Waterhouse Poland. Since 2003, as part of his company Value Based Management Consulting, he has completed more than 70 capital and strategic consulting transactions in Poland and Central Europe.

Zygmunt graduated from the Faculty of Electronics at Wrocław University of Technology and holds a postgraduate diploma in Capital Investments and Financial Management from the Wrocław University of Economics.

Ricarda M. Engberg

Ricarda M. Engberg

Ricarda M. Engberg is trained as a veterinarian from the Ludwig-Maximilians-Universität, München, Germany and holds presently a position as associated professor at the Department of Animal Science, Aarhus University. Denmark. Her research interest is poultry nutrition with focus on the microbial development and fermentation in the digestive tract as influenced by dietary factors. The aim of her work is to find feeding strategies that improve animal growth and gastrointestinal health without the use of antibiotic growth promoters.

Birger Svihus

Birger Svihus

Birger Svihus finished his PhD on soluble fibre in broiler diet at the Agricultural University of Norway University of Life Sciences in 1997. Since 2005, he has been a professor at Norwegian University of Life Sciences. Her has published more than 60 scientific papers on nutrition related to chicken, salmon and humans, and has in addition written several books on nutrition. He is currently President of the European Federation of World’s Poultry Science Association.

Piotr Tryjanowski

Piotr Tryjanowski

Piotr Tryjanowski finished his PhD on interaction between wild bird populations and agriculture intensification at the Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland in 1998. Since this time he had some post-docs in Czech Republic, Israel and the UK, where he has deleloped ideas on birds, mammals and some insects.

He has published over 200 scientific publications and few books, mainly on birds, but in more general context covered impact of climate change, landscape homogenity and urbanisation.

He is currently the Director of Institute of Zoology, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Poznań University of Life Sciences.

Romuald Zabielski

Romuald Zabielski

Romuald is corresponding member of Polish Academy of Sciences (PAS). Professor at the Department of Physiological Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences. His main areas of research interest include: physiology of the gastrointestinal (GI) tract in young mammals, in particular pigs and calves: neurohormonal regulation of the exocrine pancreas, development of the GI tract in particular pancreas and small intestine – role of endogenous gut regulatory peptides, milk hormones, growth factors, feed additives and other components; early- and adult-life consequences of intrauterine growth retardation (IUGR) syndrome.

Murtala Umar Faruk

Murtala Umar Faruk

Murtala finished his his PhD on Poultry Nutrition at Université François Rabelais de Tours. Currently he works as a Senior Scientist, Poultry Nutrition and Head of The Laboratory of Nutrition in DSM Nutritional Products located in Village-Neuf, France. His main areas of research include: energy and protein nutrition in poultry, enzymes application in poultry nutrition and alternative feed ingredients in animal nutrition and particular novel proteins (insects), use, limitation and nutritional mitigation strategies.
Thomas Haertlé

Thomas Haertlé

Professor Thomas Haertlé, Research Director at Institut National de la Recherche Agronomique in Nantes, where he works since 1988.  Head of the research group specialising in studies of protein and peptide chemistry, interactions, study of biological activities of peptides and proteins. Expert in field of protein and protease engineering, conducting research on proteases from extremophiles and their use  in neutralisation of infectious prions, and probiotic Lactic Acid Bacteria and  their proteolytic activities and antibiotic metabolites protecting food products and plants against microbial spoilage and infections and decreasing allergenic immuno- reactivities of foods. Author of over 300 publications and 5 patents.

 

Anna Misiołek

Anna Misiołek

Anna Misiołek, MBA at Georgetown University in Washington, DC. She has graduated with thesis „A Financial Analysis of Adopting US Regional Development Strategies in Poland”. From 1995-1999 she was a member of the working group ProEuropa Viadrina Euroregion. She served as Chief of the Division in local government administration. Since 1999 she worked as a manager of economic development programs in Chemonics International in Washington. Since 2003 involved in contract for the Representation of European Commission Representation in Poland.

Since 2005 president of the ABBEYS, consulting company specialised in EU funds. Under her supervision ABBEYS clients acquired 7.3% of all funds granted to Polish entrepreneurs under OP IE.

PROJEKTY UE

Tytuł projektu: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów aszowych w oparciu o biomasę owadów

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji owadów na cele paszowe dla ryb oraz zwierząt towarzyszących oraz uzyskanie gotowych produktów: materiałów i mieszanek paszowych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie nowych źródeł białka w postaci biomasy owadów, które będą hodowane zgodnie z autorskimi metodami stoworzonymi przez Wnioskodawcę.

Planowane efekty:

Wyhodowane i następnie przetworzone owady będą stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz tłuszczu, stosowanego w żywieniu ryb oraz zwierzat towarzyszących. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki zastosowanieu we własnej działalności bezpośrednich rezultatów prac B+R, którymi będą:

1) Innowacyjne metowy zrównoważonej hodowli i technologie przetwarzania owadów w warunkach przemysłowych

2) Techniki zywieniowe i środowiskowe dla ywbranych gatunków owadów w produkcji wielkotowarowej

3) Zbilansowane, pełnoporcjowe mieszanki paszowe i uzupełniające dla owadów, oparte obioutylizację odpadów.

4) Nowe materiały paszowe oraz miesznki pełnoporcjowe z udziałem tych materałów do zastosowania w akwakulturze

5) Hipoalergiczne, funkcjonalne mieszanki paszowe uzupełniające ora wysokobiałkowe karmy dla zwierząt towarzyszących.

Wartość projektu: 3 843 244,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 531 989,00 zł

 

NASI PARTNERZY

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

HIPROMINE

HiProMine S.A.
ul. Poznańska 8
62-023 Robakowo
POLSKA

NIP: PL1132889689 REGON: 361521251 KRS: 0000556957
mail: info@hipromine.com

Nasz ośrodek Badawczo-Rozwojowy zlokalizowany jest w Robakowie pod Poznaniem, niespełna 5 kilometrów od węzła Poznań Krzesiny na autostradzie A2. Historia wsi Robakowo sięga początków XIII wieku, skąd wzięła się symboliczna nazwa nie wiadomo. Ale po blisko 800 latach owady, przysłowiowe "robaki" wróciły do Robakowa.