ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017/ERANET

W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste).” w ramach II konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union firma HiProMine S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy  linii technologicznych do odchowu owadów oraz wózków do namnażania owadów.

 

Data ogłoszenia: 04.12.2017
Termin składania ofert: 12.12.2017 23:59.

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 Wzór oferty

Załącznik nr. 2 Oświadczenie o zdolności do udziału w postępowaniu

Załącznik nr. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych