Ze względu na stale rosnącą liczebność populacji ludzkiej oraz rokroczne pomniejszanie się dostępności areałów mogących zostać przeznaczonych pod uprawę (FAO, 2009), wzrasta zapotrzebowania na białko pochodzenia zwierzęcego (FAO, 2015). Z tego względu przewiduje się, iż produkcja drobiarska będzie stanowiła stale rozwijający się rynek. Na fakt ten wpływa m.in. wysoka wartość odżywcza uzyskiwanych produktów (mięso, jaja), stosunkowo niska cena oraz brak przeciwskazań konsumpcyjnych wynikających z ograniczeń religijnych. Ponadto, w dobie globalnego ocieplenia, drób cechuje się relatywnie niską emisją gazów cieplarnianych, w porównaniu z innymi zwierzętami gospodarskimi. Jednakże intensyfikacja produkcji drobiu wymaga zwiększenia źródeł białka w diecie.

POBIERZ ARTYKUŁ: Polskie Drobiarstwo