Spółka HiProMine informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2017 roku, w przewidzianym w ogłoszeniu terminie do 21.04.2017 roku godz. 23:59 do spółki wpłynęła jedna ważna oferta spełniająca kryteria od P.P.U.H. ”ARAL” Liliana Ratajczak. W związku z powyższym realizacja zamówienia zostanie powierzona P.P.U.H. ”ARAL” Liliana Ratajczak.

Wartość netto oferty: 20656,00 PLN

Oferent: P.P.U.H. ”ARAL” Liliana Ratajczak