Z przyjemnością informujemy, że od maja 2017 roku Spółka Akcyjna HiProMine realizuje projekt: Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski. RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

Więcej informacji na stronie: RPWP-01-02-00-IZ-00-30-0016

 

EFSI_Samorzad_kolor