Z przyjemnością informujemy, że od maja 2017 roku Spółka Akcyjna HiProMine realizuje projekt: Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski. RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

Celem projektu jest opracowanie w warunkach laboratoryjnych prototypu bioreaktora 3 modułowego służącego do przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w wysoko przyswajalne białko i tłuszcz oraz nawóz. Medium przekształcającym odpady w produkty docelowe są specjalne odmiany owadów.

Realizacja projektu dostarczy technologii produkcji nowych źródeł białka będącego składnikiem pasz białkowych. Implementacja na rynku technologii BIOINSEC przełoży się na długofalowe pozytywne skutki środowiskowe wynikające ze zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów. Technologia wpisuje się w system 4R (recycle-reduce-repair-reuse). Wykorzystanie owadów umożliwia wydajną, szybką konwersję niskiej jakości surowców oraz odpadów do wysokiej jakości biomasy – efektywny biorecycling odpadów.

Więcej informacji o programie na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/

EFSI_Samorzad_kolor