stypendia magisterskie III nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz III nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach...

badania z zakresu żywienia zwierząt

W związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczych związanych z projektem Insects as novel protein sources for fish and poultry realizowanym  w ramach grantu TEAM TECH/2016-2/11-0026 wspófinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (działanie POIR 4.4)...