Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz III nabór

Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach projektu Insects as novel protein sources for fish and poultry, realizowanego przez HiProMine S.A. w programie TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2017-2020).

Opis projektu

Owady są istotnym składnikiem, naturalnej, ewolucyjnej diety wielu gatunków ptaków i ryb. W ostatnich latach mączka z owadów jest coraz częściej wskazywana jako zrównoważona alternatywa dla innych źródeł białka. Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu bioaktywnych białek owadzich na wzrost kurcząt rzeźnych oraz ryb łososiowatych, zbadanie strawności substancji odżywczych, składu aminokwasowego białek, potencjału energetycznego oraz zmian składu i aktywności mikrobiomu układu pokarmowego zwierząt. Ponadto celem jest określenie wpływu suplementacji białkiem owadzim diety kurcząt rzeźnych i  ryb łososiowatych na występowanie w układzie pokarmowym potencjalnie chorobotwórczych bakterii przy użyciu nowoczesnych technik biologii molekularnej.Celem projektu jest pogłębienie przez HiProMine S.A. wiedzy dotyczącej potencjalnego wykorzystania białka owadziego w żywieniu drobiu i akwakulturze. Wyniki badań zostaną wykorzystane w procedurach legislacyjnych oraz w marketingu produktów paszowych.

Prosimy o przesyłanie ofert pocztą elektroniczną na adres: info@hipromine.com.  Oferta powinna obejmować: list motywacyjny, CV, informację o ukończonych studiach I stopnia oraz informacje kontaktowe. Z góry dziękujemy za przesłane oferty, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Warunki

Początek: 2 listopada 2017 roku 
Maksymalna długość stypendium: 18 miesięcy
Wysokość stypendium: 2500 PLN/mies.
Liczba stypendiów: 3
Termin nadsyłania ofert: 20 pażdziernika 2017.

Prosimy o zawarcie w dokumentach formuły następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)