Technik hodowlany – 

W związku z realizacją projektu Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady w ramach II konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, oferujemy pracę na stanowisku Technik hodowlany.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie modułowej technologii biorafinerii opartej o wykorzystanie owadów, służącej do wydajnej utylizacji bioodpadów przemysłu rolno-spożywczego. W ramach badań opracowane zostaną metody przetwarzania odpadów na cele paszowe dla owadów, technologie hodowli i odchowu owadów oraz ich przetwarzania na potrzeby przemysłu spożywczego i paszowego.

Od kandydatów oczekujemy podstawowego doświadczenia związanego z hodowlą owadów. W zakres obowiązków wchodzić będzie przygotowanie pasz i mieszanek paszowych, karmienie owadów oraz opieka nad testami żywieniowymi

Prosimy o przesyłanie ofert pocztą elektroniczną na adres  info@hipromine.com albo składania ofert osobiście w siedzibie firmy.  Oferta powinna obejmować: list motywacyjny, CV, informację o ukończonych studiach oraz informacje kontaktowe. Z góry dziękujemy za przesłane oferty, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Warunki zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia: ośrodek B+R HiProMIne S.A., 62-023 Robakowo, ul. Poznańska 8
Początek zatrudnienia: 2 stycznia 2018 roku 
Okres zatrudnienia: 7 miesięcy z możliwością przedłużenia
Wysokość wynagrodzenia (netto): 2550 PLN/mies.
Liczba stanowisk: 1 (możliwość zatrudnienia w wymiarze 1/2 etatu)
Termin nadsyłania ofert: 7 grudnia 2017.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu  dr Jakub Urbański jakub.urbanski@hipromine.com

Prosimy o zawarcie w dokumentach formuły następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)