OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: student (magistrant)

Dziedzina:  akwakultura/technologia pasz

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): stypendium

Liczba ofert pracy:  2

Kwota stypendium : 2200 PLN/mies.

Data rozpoczęcia pracy:  1 kwietnia 2019

Okres zatrudnienia:  11 miesięcy

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto): Katedra Żywienia Zwierząt i Technologii Paszowej oraz Zakład Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: Damian Józefiak

Tytuł projektu: Insects as novel protein sources for fish and poultry

Opis projektu: Owady są istotnym składnikiem, naturalnej, ewolucyjnej diety wielu gatunków ptaków i ryb. W ostatnich latach mączka z owadów jest coraz częściej wskazywana jako zrównoważona alternatywa dla innych źródeł białka. Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu bioaktywnych białek owadzich na wzrost kurcząt rzeźnych oraz ryb łososiowatych, zbadanie strawności substancji odżywczych, składu aminokwasowego białek, potencjału energetycznego oraz zmian składu i aktywności mikrobiomu układu pokarmowego zwierząt. Ponadto celem jest określenie wpływu suplementacji białkiem owadzim diety kurcząt rzeźnych i  ryb łososiowatych na występowanie w układzie pokarmowym potencjalnie chorobotwórczych bakterii przy użyciu nowoczesnych technik biologii molekularnej. Celem projektu jest pogłębienie przez HiProMine S.A. wiedzy dotyczącej potencjalnego wykorzystania białka owadziego w żywieniu drobiu i akwakulturze. Wyniki badań zostaną wykorzystane w procedurach legislacyjnych oraz w marketingu produktów paszowych.

Zadania badawcze:

  1. Wykonywanie testów paszowych
  2. Wykonywanie analizy

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Wykształcenie kierunkowe (specjalizacja w zakresie: zootechniki, nauk weterynaryjnych, biologii).
  2. Znajomość jęz. angielskiego na poziomie podstawowym.
  3. Dyspozycyjność.

Lista wymaganych dokumentów

  1. List motywacyjny.
  2. Dokument poświadczający ukończenie studiów I stopnia.

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. strona www):  www.hipromine.com

Adres przesyłania zgłoszeń: info@hipromine.com

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 marca 2019 r.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez HiProMine SA z siedzibą w Robakowie zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1000.”