Agroinsect

Grupa operacyjna powołana w ramach działania „Współpraca” pracuje nad udostępnieniem rolnikom technologii i urządzeń, które umożliwią im dywersyfikację źródeł białka w gospodarstwie.

Projekt będzie dofinansowany w ramach działania „Współpraca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Działanie to dotyczy wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (grup EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze z 2019 roku. Jednym z wymogów konkursowych było przedłożenie opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową.

Działamy jako grupa EPI. Liderem konsorcjum jest firma HiProMine S.A.

Zadania: nadzór nad projektem oraz funkcjonowaniem konsorcjum, przeprowadzanie badań.

Członkiem konsorcjum jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Podmiot świadczący usługi doradcze jest doskonałym ogniwem łączącym innowacje z gospodarstwem.

Zadania: dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie.