Stypendium magisterskie – IV nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz IV nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach...

Oferta pracy – technik hodowlany

Technik hodowlany –  W związku z realizacją projektu Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady w ramach II konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, oferujemy pracę na...

stypendia magisterskie III nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz III nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach...

badania z zakresu żywienia zwierząt

W związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczych związanych z projektem Insects as novel protein sources for fish and poultry realizowanym  w ramach grantu TEAM TECH/2016-2/11-0026 wspófinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (działanie POIR 4.4)...