Stypendium magisterskie II nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz II nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach projektu...