Na usługę analiz chemicznych próbek pasz i owadów.

Robakowo, dn. 12.12.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018_EraNet na usługę analiz chemicznych próbek pasz i owadów. w ramach projektu „Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste)”...

badania z zakresu żywienia zwierząt

W związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczych związanych z projektem Insects as novel protein sources for fish and poultry realizowanym  w ramach grantu TEAM TECH/2016-2/11-0026 wspófinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (działanie POIR 4.4)...