badania z zakresu żywienia zwierząt

W związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczych związanych z projektem Insects as novel protein sources for fish and poultry realizowanym  w ramach grantu TEAM TECH/2016-2/11-0026 wspófinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (działanie POIR 4.4)...