stypendia magisterskie III nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz III nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach...

Stypendium magisterskie

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach projektu Insects as...