Stypendium magisterskie – IV nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz IV nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach...

Oferta pracy – technik hodowlany

Technik hodowlany –  W związku z realizacją projektu Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady w ramach II konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, oferujemy pracę na...

stypendia magisterskie III nabór

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz III nabór Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach...

Stypendium magisterskie

Stypendium magisterskie – akwakultura/technologia pasz Oferujemy możliwość wykonania pracy magisterskiej w międzynarodowym zespole badawczym Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach projektu Insects as...