POIR.01.01.01-00-0828/15

www.dreamsart.pllogo_ncbr

Informujemy, że od 1 listopada 2015 roku Spółka Akcyjna HiProMine realizuje projekt: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

<

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji owadów na cele paszowe dla ryb oraz zwierząt towarzyszących oraz uzyskanie gotowych produktów: materiałów i mieszanek paszowych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie nowych źródeł białka w postaci biomasy owadów, które będą hodowane zgodnie z autorskimi metodami stoworzonymi przez Wnioskodawcę.

Planowane efekty:

Wyhodowane i następnie przetworzone owady będą stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz tłuszczu, stosowanego w żywieniu ryb oraz zwierząt towarzyszących. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki zastosowaniu we własnej działalności bezpośrednich rezultatów prac B+R, którymi będą:

1) Innowacyjne metowy zrównoważonej hodowli i technologie przetwarzania owadów w warunkach przemysłowych

2) Techniki żywieniowe i środowiskowe dla wybranych gatunków owadów w produkcji wielkotowarowej

3) Zbilansowane, pełnoporcjowe mieszanki paszowe i uzupełniające dla owadów, oparte o bioutylizację odpadów.

4) Nowe materiały paszowe oraz mieszanki pełnoporcjowe z udziałem tych materiałów do zastosowania w akwakulturze

5) Hipoalergiczne, funkcjonalne mieszanki paszowe uzupełniające oraz wysokobiałkowe karmy dla zwierząt towarzyszących.

Wartość projektu: 3 843 244,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 531 989,00 zł

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl

www.dreamsart.pllogo_ncbr