Projekty unijne

Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania nawozu pochodzenia organicznego z odchodów Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomydiae), zaglomerowanego barotermicznie (w postaci peletu/granulatu) i bezpiecznego mikrobiologicznie.

SUSINCHAIN jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Nowy europejski projekt badawczy SUSINCHAIN rozpoczyna się 1 października 2019 roku. Celem projektu jest wkład w opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie innowacyjnego białka do celów spożywczych i paszowych w Europie. Projekt SUSINCHAIN dotyczy tematu LC-SFS-17-2019 „Alternatywne białka do celów spożywczych i paszowych” w konkursie „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe (SFS)” w ramach Programu Pracy „Bezpieczeństwo […]

Grupa operacyjna powołana w ramach działania „Współpraca” pracuje nad udostępnieniem rolnikom technologii i urządzeń, które umożliwią im dywersyfikację źródeł białka w gospodarstwie. Projekt będzie dofinansowany w ramach działania „Współpraca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie to dotyczy wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (grup EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, […]