Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną

Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną

DDD.6509.00013.2018.15

 

Od 1 grudnia 2019 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną. HiProMine jest liderem grupy operacyjnej o nazwie AgroInsect w której skład wchodzi ponadto Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaiu. Projekt jest realizowany w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest udostępnienie rolnikom technologii i urządzeń które umożliwią dywersyfikację źródeł białka w gospodarstwie. Dzięki zastosowaniu rozwiązań proponowanych w projekcie rolnicy uzyskają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka które będą mogli wykorzystać jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. Badania naukowe pokazały, że owady są jednym z obiecujących alternatywnych źródeł białek w żywieniu zwierząt, np. doskonałą alternatywą dla poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu drobiu.

Oprócz głównego celu jakim jest dywersyfikacja źródeł białka, projekt pozwoli zrealizować także cel dodatkowy jakim jest umożliwienie rolnikom biorecyklingu odpadów roślinnych powstających zarówno w gospodarstwie jak również nabywanych przez rolników z innych źródeł, np. przetwórni warzyw i owoców, gospodarstw rolnych, czy nawet gospodarstw domowych. Rolnicy będą mogli wytworzony bądź zakupiony odpad włączać w skład paszy dla owadów dzięki czemu zmniejszą koszty produkcji owadów. Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja rolników i nawiązanie przez nich kontaktów z ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniem pasz, a także z firmami oferującymi innowacyjne technologie rolnicze opierające się na przemysłowej hodowli owadów i produktów pochodzenia owadziego.

 

Wartość projektu: 1 641 857,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 458 694,95 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.arimr.gov.pl

Informacje o projekcie na stronie konsorcjum: www.agroinsect.pl