InnHatch – innowacyjna technologia przemysłowego rozrodu owadów

Od 1 stycznia 2020 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: InnHatch – innowacyjna technologia przemysłowego rozrodu owadów. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Cel projektu: Opracowanie zautomatyzowanej prototypowej wylęgarni owadów oraz wypracowanie i wdrożenie standardów i procedur optymalizujących jej funkcjonowanie na skalę przemysłową.

 

Wartość projektu: 14 232 615,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 645 768,22 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl