Innowacje i patenty

Modułowy system lamp do hodowli owadów, jego zastosowanie do stymulacji rozrodu owadów i sposób hodowli owadów. Data zgłoszenia: 29.07.2015, numer zgłoszenia: P.413265.

 

Dodatek paszowy, jego zastosowania i sposób żywienia drobiu. Data zgłoszenia: 29.07.2015, numer zgłoszenia: P.413278

 

Sposób bioutylizacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, sposób hodowli/chowu owadów z rzędu Coleoptera i/lub Blattodea, mieszanka paszowa i suplement paszowy oraz ich zastosowania. Data zgłoszenia: 29.07.2015, numer zgłoszenia: P.413266

 

Sposób bioutylizacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, sposób hodowli/chowu owadów z rzędu Orthoptera, mieszanka paszowa, suplement paszowy oraz ich zastosowania. Data zgłoszenia: 29.07.2015, numer zgłoszenia: P.413267

 

Linia technologiczna do odchowu lub hodowli owadów, modułowy system linii technologicznych, sposób odchowu lub hodowli owadów oraz zastosowanie linii technologicznej i systemu modułowego do odchowu lub hodowli owadów. Data zgłoszenia: 09.08.2016, numer zgłoszenia: P.418244

 

System do hodowli owadów, inkubacji jaj owadów i odchowu larw owadów, sposób go wykorzystujący i jego zastosowanie. Data zgłoszenia: 10.01.2018, numer zgłoszenia: P.424305