Ład korporacyjny

Zarząd Spółki:

Damian Józefiak – Prezes Zarządu
Jan Mazurkiewicz – Członek Zarządu 

 

PORTAL AKCJONARIUSZY