Naukowe podejście do biznesu, Dr hab. Damian Józefiak