O firmie

DOSTARCZAMY INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ DLA HODOWLI I PRODUKCJI OWADÓW W SKALI PRZEMYSŁOWEJ.

NASZ BIOREAKTOR ZAMIENIA ODSORT WARZYWNO-OWOCOWY NA WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY ODŻYWCZE.

 

Kamień filozoficzny jest legendarną substancją alchemiczną zdolną do przemiany metali w złoto. Przekształca bezwartościowe substancje w bezcen. Jesteśmy mocno przekonani, że owady staną się „kamieniem filozoficznym” XXI wieku – środkiem, który zamieni odpady w życiodajne białka, oleje i nutraceutyki – najbardziej poszukiwane substancje w czasach globalnego niedoboru żywności. Przez miliony lat tysiące gatunków owadów ewoluowało, aby służyć słusznym celom – przetwarzaniu materii organicznej i przyswajaniu pierwiastków biogennych. Naszym celem jest wykorzystanie tej cechy do produkcji najwyższej jakości składników odżywczych dla zaspokojenia rosnących wymagań przemysłu paszowego i spożywczego. Starannie wyselekcjonowane gatunki owadów zostaną wykorzystane w procesie „recyklingu biologicznego” w celu wykorzystania odsortów roślinnych i produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego oraz przekształcenia ich w produkty HiProMine.