Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny

Od 1 maja 2020 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,     w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Cel projektu: Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania nawozu pochodzenia organicznego z odchodów Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomydiae), zaglomerowanego barotermicznie (w postaci peletu/granulatu) i bezpiecznego mikrobiologicznie.

 

Wartość projektu: 5 615 193,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 666 685,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl