Polityka prywatności i plików cookies

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HiProMine S.A., z siedzibą w Robakowie 62- 023, ul. Poznańska 12F. Z administratorem można się skontaktować przez adres email: info@hipromine.com

 

2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych świadomie, stwierdzając, że nie ciąży na nim taki obowiązek na podstawie art. 37 RODO.

 

3. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

 

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie Twojej zgody na ich przetwarzanie lub w oparciu o inne przesłanki wskazane w RODO w celu:
a. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników na adresy podane na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
b. przeprowadzania i rozstrzygnięcia rekrutacji, jeśli użytkownik zgłosił się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a i c RODO)
c. wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że konsekwencją niepodania danych może być m.in. jednak niemożność uzyskania odpowiedzi na pytanie, wzięcia udziału w procesie, niemożność wykonania umowy.

 

7. Jeśli chcesz nam przekazać dane osób trzecich, musisz każdorazowo oświadczyć na piśmie, że posiadasz stosowną zgodę osób trzecich na przekazywanie danych Administratorowi.

 

8. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

9. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

 

10. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie np. podmiotowi prowadzącemu księgowość.

 

11. Twoje dane będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku konieczności zgłoszenia Ciebie na szkolenie/konferencję/spotkanie branżowe międzynarodowe. Twoje dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

 

12. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

 

14. Nasz strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

 

15. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

 

16. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

17. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

 

18. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych – Facebook, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook,

 

19. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

20. W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z nami osobiście: 62-023 Robakowo, Poznańska 12F lub napisz do nas: info@hipromine.com.

 

21. Pamiętaj, że kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.