Projekty unijne

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań procesowych oraz sprzętowych w obszarze procesu uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia Illucens.

Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania nawozu pochodzenia organicznego z odchodów Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomydiae), zaglomerowanego barotermicznie (w postaci peletu/granulatu) i bezpiecznego mikrobiologicznie.

SUSINCHAIN jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Nowy europejski projekt badawczy SUSINCHAIN rozpoczyna się 1 października 2019 roku. Celem projektu jest wkład w opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie innowacyjnego białka do celów spożywczych i paszowych w Europie. Projekt SUSINCHAIN dotyczy tematu LC-SFS-17-2019 „Alternatywne białka do celów spożywczych i paszowych” w konkursie „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe (SFS)” w ramach Programu Pracy „Bezpieczeństwo […]

Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną DDD.6509.00013.2018.15   Od 1 grudnia 2019 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną. HiProMine jest liderem grupy operacyjnej o nazwie AgroInsect w której skład wchodzi ponadto Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaiu. Projekt jest realizowany w ramach […]