Articles for general public

Nogales S (2019) Insects: Sustainable/eco-friendly solutions.

International AquaFeed and Fish Farming Technology magazine.

https://aquafeed.co.uk/entrada/insects–sustainable-eco-friendly-solutions–20044/

 

Kierończyk B, Rawski M, Zaworska-Zakrzewska A, Barc A, Czekała W (2019)

Owady jako innowacyjne źródło tłuszczu paszowego w dietach kurcząt rzeźnych.

Polskie Drobiarstwo, 4/2016. https://www.polskie-drobiarstwo.pl/archiwum.php?id=4&new=1

 

Kierończyk B, Długosz J, Rawski M, Urbański J, Józefiak D, (2016)

Zastosowanie owadów w żywieniu drobiu.

Polskie drobiarstwo, 4/2019. https://www.polskie-drobiarstwo.pl/archiwum.php?rok=2019