XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN

27-29 June, Kraków

General information about insects

Wpływ zastosowania wybranych substratów na wyniki odchowu Hermetia illucens. – Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Józefiak D.

 

Wpływ wybranych substratów do odchowu Hermetia illucens na skład chemiczny biomasy owadów. – Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Józefiak D.

 

Wpływ diety na rozwój larw Tenebrio molitor w warunkach kontrolowanych. – Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Mazurkiewicz J.

 

Ocena stopnia zagęszczenia dorosłych osobników Hermetia illucens na produkcję jaj w warunkach kontrolowanych. – Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Nogales Merida S., Talibov S., Dudek K., Mazurkiewicz J.

 

Wpływ diety na rozwój larw Zophobas morio w warunkach kontrolowanych. – Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Mazurkiewicz J.

 

Insects in poultry nutrition

Wpływ całkowitego zastąpienia oleju sojowego przez olej z Tenebrio molitor na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. – Kierończyk B, Józefiak D,Józefiak A, Benzertiha A, Rawski M, Gobbi P, Nogales-Merida S, Talibov S, Mazurkiewicz J.

 

Wpływ oleju z Tenebrio molitor na wyniki odchowu oraz strawność składników pokarmowych u kurcząt rzeźnych. – Józefiak D, Benzertiha A, Kierończyk B, Rawski M, Józefiak A, Gobbi P, Nogales-Merida S, Talibov S, Mazurkiewicz J.

 

Wpływ oleju z Tenebrio molitor na wybrane parametry krwi oraz masę narządów wewnętrznych kurcząt rzeźnych. – Józefiak D, Benzertiha A, Kierończyk B, Rawski M, Józefiak A, Gobbi P, Nogales-Merida S, Talibov S, Mazurkiewicz J.

 

Wpływ dodatku wybranych pełnotłustych mączek z owadów do diet kurcząt rzeźnych na ich mikrobiom przewodu pokarmowego. – Józefiak A, Józefiak D, Kierończyk B, Rawski M, Benzertiha A, Gobbi P, Nogales-Merida S, Talibov S, Mazurkiewicz J

 

Wpływ suplementacji pełnotłustej mączki z Shelfordella lateralis do diet kurcząt rzeźnych na wyniki odchowu. – Józefiak D, Józefiak A, Kierończyk B, Rawski M, Benzertiha A, Gobbi P, Nogales-Merida S, Talibov S, Mazurkiewicz J.

 

Całkowite zastąpienie oleju sojowego przez olej z Tenebrio molitor wpływa na profil kwasów tłuszczowych w mięśniu piersiowym kurcząt rzeźnych. – Kierończyk B, Józefiak D, Józefiak A, Benzertiha A, Rawski M, Gobbi P, Nogales-Merida S, Talibov S, Mazurkiewicz J.

Insects in fish nutrition

Wyniki wzrostu jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) żywionego mączkami z owadów. – Józefiak D, Mazurkiewicz J, Nogales-Merida S, Rawski M, Hoffmann L, Dudek K, Talibov S, Kierończyk
B, Benzertiha A, Gobbi P, Józefiak A.

 

Pełnotłuste mączki owadzie w żywieniu pstrąga tęczowego. – Józefiak D, Mazurkiewicz J, Nogales-Merida S, Rawski M, Talibov S, Gobbi P, Kierończyk B, Benzertiha A, Józefiak A.

 

Hydrolizowane pełnotłuste mączki z owadów w żywieniu troci wędrownej. – Józefiak D, Talibov S, Mazurkiewicz J, Nogales-Merida S, Rawski M, Hoffmann L, Gobbi P, Kierończyk B, Benzertiha A, Józefiak A.

 

Wpływ pełnotłustych mączek owadzich na mikrobiom pstrąga tęczowego. – Józefiak A, Mazurkiewicz J, Nogales-Merida S, Rawski M, Hoffmann L, Talibov S, Gobbi P, Kierończyk
B, Benzertiha A, Józefiak D

 

Wpływ mączek z owadów na mikrobiom przewodu pokarmowego jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) – Józefiak A, Mazurkiewicz J, Nogales-Merida S, Rawski M, Hoffmann L, Talibov S, Dudek K, Gobbi P, Kierończyk B, Benzertiha A, Józefiak D.

 

Insects in pets nutrition

Porównanie reakcji psów na zapach owadów oraz karmy komercyjnej. – Kierończyk B, Rawski M, Józefiak D.