Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste)

EraNet-LAC/EntoWaste/06/2017

 

Od 1 lutego 2017 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste). Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu ERA-Net-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modułowej technologii biorafinerii opartej o wykorzystanie owadów, służącej do wydajnej utylizacji bioodpadów przemysłu rolno-spożywczego. W ramach badań opracowane zostaną metody przetwarzania odpadów na cele paszowe dla owadów, technologie hodowli i odchowu owadów oraz ich przetwarzania na potrzeby przemysłu spożywczego i paszowego.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będą alternatywne, niskokosztowe rozwiązania służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego i paszowego, poprzez produkcję wysokiej jakości białka w oparciu o wykorzystanie niskowartościowych produktów ubocznych i odpadów z łańcucha produkcji i dostaw żywności. Opracowane technologie będą zoptymalizowane pod kątem wdrożenia w krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych systemów zarządzania odpadami, dystrybucji żywności i rodzaju dostępnych surowców w postaci odpadów.

 

Wartość projektu: 454 616,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 341 432,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl